ZTE  • - ZTE V8 Lite - ZTE V8 Lite

    70..139 139.
    40..160 160.
    5..200 200.
    : 600 600.