ZTE  • - ZTE V8 Lite - ZTE V8 Lite

    70..150 150.
    40..180 180.
    5..200 200.
    : 500 500.